ข้อตกลงและเงื่อนไข

   MAJOR1688 ( "บริษัท", "MAJOR168", "เรา" หรือ "ของเรา") ถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ MAJOR1688 ( www.MAJOR1688.com), MAJOR1688 mobile แอปพลิเคชัน, บริการ (ที่กำหนดด้านล่าง) และผลิตภัณฑ์ (เรียกรวมกันว่า "MAJOR1688 เว็บไซต์", "เว็บไซต์" หรือ "ไซต์")

   การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ("นโยบายความเป็นส่วนตัว"), กฎของเกม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางเพิ่มเติม ("EULA") ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล, กฎของเกม (ระบุไว้ด้านล่าง) หรือ EULA ใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

   การคลิกปุ่ม "ส่ง" ในขณะที่สมัครสมาชิกด้านล่างและการใช้ซอฟต์แวร์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายส่วนบุคคล และข้อบังคับหรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม หรือโปรโมชั่นซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในเว็บไซต์เป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดด้านล่าง ("กฎของเกม") คุณรับทราบอีกว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ, การปิดบัญชี, การริบเงินและ / หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามความเหมาะสมตามละเอียดด้านล่างนี้

   การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

   เมื่อใช้เว็บไซต์ MAJOR1688 คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกมและ EULA ใดๆ ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกมและ / หรือ EULA ใด ๆ โปรดอย่าเข้าถึง,ใช้งานและ / หรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์

   ในบางครั้งเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมและคุณควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมเป็นประจำ การใช้เว็บไซต์ MAJOR1688 ต่อไปของคุณจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกม หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณควรหยุดใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อตกลงเฉพาะท้องถิ่นที่ปรากฎในส่วนอื่นของเว็บไซต์ MAJOR1688 จะถือว่าเหนือกว่า เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

   คุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์ของ MAJOR1688 เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิ หรือขัดขวางการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นในเว็บไซต์ MAJOR168 พฤติกรรมที่ต้องห้าม ได้แก่ การคุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกให้กับบุคคลใดๆ การส่งเนื้อหาลามกอนาจารหรือล่วงละเมิด หรือรบกวนการสนทนาในเว็บไซต์

การดัดแปลงและการแก้ไข

   คุณเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ได้รับการแก้ไขและ / หรือแก้ไขโดย บริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือส่วนใดๆ เมื่อใดก็ได้ หากเราทำการแก้ไขและ / หรือแก้ไขเพิ่มเติม เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่าคุณยอมรับได้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าเป็น การยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมและ / หรือการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

   การเดิมพันใดๆ ที่วางไว้ก่อนเวลาที่มีการแก้ไขและ / หรือการดัดแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ การเดิมพันใดๆ ที่วางหลังจากเวลาที่ได้รับการแก้ไขและ / หรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง / ปรับปรุง หากการแก้ไขใดๆ ไม่เป็นที่ยอมรับของคุณ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวคือการหยุดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของ MAJOR168

การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและการชดใช้ค่าเสียหาย

   หากคุณฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์, ปิดกั้นการเข้าถึงของคุณโดยทันที, การยกเลิกบัญชีของคุณกับ MAJOR1688 ยึดเงินทั้งหมดที่ถือในบัญชี MAJOR1688 ที่เกี่ยวข้อง และ / หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อคุณ

   คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย, ปกป้องและรักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างเต็มที่ และผู้ถือหุ้น, กรรมการ,พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้ให้อนุญาต, บริษัทในเครือและ บริษัทย่อย จากการเรียกร้องความรับผิดชอบความเสียหาย, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและ ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก:

   1. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขและ / หรือกฎของเกมทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ

   2. การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม และ / หรือ

   3. คุณใช้บริการและ / หรือเว็บไซต์หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการและ / หรือเว็บไซต์โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ว่าจะโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูล

การสมัครสมาชิก เปิดบัญชีกับ MAJOR168.com ครบเครื่องทุกความสนุก กับหลากหลายเกมส์เดิมพันออนไลน์, โปรโมชั่นดีๆ และการบริการที่ดีที่สุด สำหรับสมาชิกคนพิเศษเช่นคุณ พันธมิตร ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราและรับค่าคอมมิชชั่นสูงได้ทุกเดือนจากผู้เล่นของ MAJOR168 ความรับผิดชอบในการเดิมพัน MAJOR168 มุ่งมั่นในการนำเสนอช่องทางความบันเทิงให้กับสมาชิกอย่างสูงสุด เรามีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมและความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ในการเดิมพัน ความปลอดภัย "MAJOR168.com มีระบบความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ที่สุด ด้วยนโยบายที่ยึดมั่น “ข้อมูลของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ” "

ผลิตภัณฑ์

ทายผลกีฬา และการเดิมพันออนไลน์ เราขอเสนอการแข่งขันและกีฬาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีกอังกฤษ, ลาลีกาสเปน, กัลโช่ซีรี่ย์อา อิตาลี, ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก, ลีกเอิงฝรั่งเศส, เยอรมันบุนเดสลีกา, NFL, NBA, NCAA,บาสเก็ตบอลหญิง, เทนนิส, รถสูตร 1 ฟอร์มูล่าวัน และอีกหลากหลายเกมส์กีฬา คาสิโนออนไลน์ ครบเครื่องเรื่องการเดิมพันออนไลน์ ทั้ง รูเล็ต, แบล็คแจ็ค, โป็กเกอร์, สล็อต, เกมส์ต่างๆมากมาย และยังได้ลุ้นเป็นผู้ชนะแจ็คพ็อตใหญ่กับคาสิโนอีกด้วย คาสิโนสด อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยม ถ่ายทอดสดจากบรรยากาศจริงวินาทีต่อวินาทีจากดีลเลอร์คาสิโน บาคาร่า, ไพ่ Dragon/Tiger, รูเล็ต, ไฮโล เกมส์สล็อต เล่นเกมส์คีโนที่เล่นง่ายและ เลือกเล่นตามความพอใจ

ศูนย์ข้อมูล

โปรโมชั่น เสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้กับท่านสมาชิก ดังนี้ โปรโมชั่นโบนัสเงินฝากครั้งแรก, โปรโมชั่นโบนัสต้อนรับสำหรับลูกค้าใหม่ นอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นเติมเงิน และโปรโมชั่นคืนเงิน ให้กับสมาชิกปัจจุบันอีกด้วย ศูนย์ช่วยเหลือ บริการข้อมูลการทายผลกีฬา, รายละเอียดและกฏของการเดิมพัน, วิธีการเปิดบัญชี, วิธีการฝากถอนเงิน พร้อมเทคนิคการเล่นอีกมากมาย วิธีการฝาก ถอน สมาชิกสามารถ ฝาก-ถอน ได้รวดเร็วทันใจผ่านธนาคารในประเทศ, NETELLER, Moneybrookers, Western Union, และธนาคารระหว่างประเทศ ติดต่อเรา หากท่านสมาชิกต้องการความช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทายผลกีฬาหรือคาสิโนออนไลน์ ท่านสมาชิกสามารถติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมง ผ่านห้องสนทนาสด, โทรศัพท์ หรือE-mail

ข้อมูลการเดิมพัน

ผลกีฬา รายงานผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ข้อมูลสถิติเพื่อการเดิมพัน นำเสนอข้อมูลสถิติการแข่งขันกีฬาจากทั่วโลก ทั้งอันดับในตารางแข่งขัน, สถิติข้อมูลของทีมและผู้เล่น, รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บ รวมไปถึงตารางการแข่งขันในนัดต่อไป การทายผลกีฬา การทายผลกีฬา ยึดถือรายละเอียดข้อบังคับตามกฎระเบียบการแข่งขันกีฬาสากล การเดิมพันคาสิโน คาสิโนออนไลน์ของ MAJOR168.com มีบริการถ่ายทอดสดจากสถานที่จริง, รายงานผลการเดิมพันย้อนหลัง, ภาพช้าย้อนหลัง, ทุกรายละเอียด ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกแสดงผลหรือซ่อนรายละเอียดได้ตามต้องการ

Copyright © 2020 MAJOR168. All Rights Reserved.